Układ sterowania i Kontroli Maszyn

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI MES

W obecnych realiach nasi klienci wymagają od systemów automatyki, aby komunikowały się z systemami typu MES, które mają wymieniać dane z układami automatyki.

Celem takiej współpracy jest m. in. wymiana informacji o:

  • zamówieniach do zrealizowania i zakończonych,
  • miejscu składowania materiałów i ich pobraniu,
  • wyprodukowanych ilościach, partiach,

oraz

  • rozliczenia czasu pracy pracowników na danym stanowisku,
  • rozliczenia zużycia energii przez daną linię.

podejmij współpracę

Zamów układ sterwania