Układ sterowania i Kontroli Maszyn

RFID

RFID to technologia, która bezprzewodowo rozpoznaje obiekty oznakowane mikroskopijnym mikroprocesorem. W pamięci takiego układu elektronicznego jest zapisany unikalny numer, który jednoznacznie jest przyporządkowany do  oznakowanej rzeczy, oznakowanego miejsca, czy osoby.

Mikroskopijny mikroprocesor wraz z podłączoną do niego anteną jest różnie nazywany, najczęściej można spotkać określenia:

  • tag RFID
  • etykieta RFID
  • chip
  • transponder

podejmij współpracę

Zamów układ sterwania