OFERTA BRANŻOWA

Automatyzacja procesu

Jestesmy firmą specjalizującą się w projektowaniu, wykonaniu i uruchamianiu nowoczesnych systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem sterowników PLC firmy Siemens. Realizujemy przedsięwzięcia krajowe jak i zagraniczne w różnych branżach przemysłu.

Automatyzacja procesu

w branży:

Produkcja płatków ziemniaczanych

U klienta dokonaliśmy:

 • Wymianę układu sterowania.
 • Zastosowaliśmy falowniki serii G120 firmy Siemens.
 • Stworzyliśmy sieci rozproszone IO.
 • Zastosowaliśmy układ sterowania oparty na S7-1500 fail-safe.
Korzyści?
 • Wymiana układu sterowania pozwoliło na zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca przez rozdzielnie.
 • Obniżenie zapotrzebowania energetycznego przez układ zasilająco-sterujący.
 • Zwiększenie ilości informacji dla operatorów i DUR o stanie pracy danego układu.
 • Podłączenie układu do głównego systemu monitorowania urządzeń w fabryce.
 • Ułatwienie operatorom sterowania urządzeniami.
 • Układ odpowiada za sterowanie napędami wraz z regulacją prędkości.

Oczyszczalnia ścieków spalarni

Automotive

Dokonaliśmy:

 • Modernizacji linii montażowej.
 • Przebudowy systemu bezpieczeństwa.
 • Zoptymalizowaliśmy pracę linii, dzięki czemu nastąpiła poprawa wydajności.
 • Przygotowaliśmy pełną dokumentację.
 • Poprawiliśmy instalację elektryczną.
 • Stworzyliśmy nowy program PLC oraz wizualizację HMI.
 • Przygotowaliśmy urządzenia do TPM.
 • Przeprowadziliśmy uruchomienie wraz z szkoleniami.
Korzyści?

W ramach projektu linia została dostosowana do wymogów bezpieczeństwa narzuconych przez dyrektywę maszynową.

 • Została całkowicie przebudowana stacja lutowania.
 • Zautomatyzowaliśmy system podawania detalu do stacji lutowania, co pozwoliło na ograniczenie przebywania operatora w strefie niebezpiecznej do minimum.
 • Następnie zostały przebudowane stanowiska operatorów, którzy składali detal. Wydajność została zachowana na początkowym poziomie oraz poprawiona ergonomia pracy.
 • Zoptymalizowanie systemu sterowania, pozwoliło na bardziej stabilną pracę oraz minimalizowanie występujących awarii wynikających z systemu sterowania. Układ stał się bardziej odporny na działania ludzkie.
 • Sygnalizowanie stanów niewłaściwych, pozwala działowi utrzymania ruchu na szybszą diagnozę problemów.
 • Zastosowanie systemu Andon, pozwala operatorom na bezproblemowe odczytywanie sygnałów z urządzenia.

AGD

Komputerowa

Opracowaliśmy z klientem koncepcję:

 • linii transportowej,
 • stanowiska montażowego,
 • systemu bezpieczeństwa linii transportowej,
 • sposobu dystrybucji.
 • Stworzyliśmy program dla linii transportowej oraz wizualizację do zarządzania linią.
 • Opracowaliśmy listy sygnałów do wymiany z urządzeniami okalającymi.
 • Stworzyliśmy pełną dokumentację: elektryczną, mechaniczną, kart przeglądów, procedur LOTO, opisu układu sterowania deklaracji CE.
 • Dokonaliśmy modernizacji istniejących wind do przesyłu detali oraz do odbioru skrzynek.

U klienta linia transportowa składa się z 3 nitek oraz 41 stanowisk montażowych. Dodatkowo jest 9 wind pozwalające na transport systemów na inne poziomy oraz odbiór wykorzystanych skrzynek. Na każdym stanowisku zamontowaliśmy odpowiednie narzędzia oraz system Andon.

System nadrzędny odpowiada za dystrybucję do stanowisk przygotowanych detali do montażu. Po wykonanym montażu system jest wysyłany do testów, natomiast skrzynki wracają na obszar kompletowania. Celem stworzenia linii było uzyskanie jak największej elastyczności montowanych detali oraz podniesienie wydajności.

Magazynowanie i logistyka

Technika magazynowa realizowana przez naszą firmę jest realizowana w oparciu o współpracę systemu automatyki kilku elementów:

 • systemu MES/ERP
 • systemu transportu i składowania
 • systemu Pick to Light
 • systemu RFID

Połączenie tego typu elementów pozwala na jednoznaczne określenie logistykowi, gdzie ma odesłać/odłożyć elementy do magazynu. W trakcie pobierania elementów przez operatorów produkcji/pakowania skraca się czas przygotowania poszczególnych komponentów. Tego typu rozwiązania wpływają na:

Poprawę jakości i powtarzalności procesu montażowego lub pakowania.

Zwiększają elastyczność: uproszczone procedury szkolenia personelu

Zarządzanie i kontrolę jakości, dzięki rejestracji procesu.

Uproszczenia procesu rozliczenia zużycia poszczególnych materiałów z uwagi na współpracę z systemami MES/ERP.

U naszego klienta wykonaliśmy:

 • Projekt systemu automatyki wraz z instalacją.
 • Montaż lampek.
 • Pełną dokumentację.
 • Programu PLC oraz wizualizację HMI.
 • Skrzynki połączeniowe.
 • Uruchomienie oraz szkolenie obsługi.
 • Wykorzystanie czytników kodów kreskowych.

System w zależności od zlecenia, na jednej z sześciu stacji podświetla odpowiednie elementy do pobrania. Po pobraniu elementów, operator wysyła do następnej stacji. System nadrzędny zapisuje informacje o pobraniu danych detali. Układ sygnalizuje również brakujące detale. Po stronie operatora jest ich uzupełnienie oraz zdefiniowanie systemowi ilości zablokowanych detali. Każda ze stacji ma swój system Andon.

nasze realizacje

Swoją pracę wykonujemy z pasją i ZAANGAŻOWANIEM

podejmij współpracę

zaufaj expertom!