Call for Parts

CALL FOR PARTS

APLIKACJA

Głównym założeniem prezentowanej aplikacji jest optymalizacja pracy magazynu oraz usprawnienie współpracy między sekcjami firmy/stanowiskami/pracownikami,
a magazynem.

W celu lepszej prezentacji, widoki z panelu osoby nadającej  oraz osoby realizującej zamówienie, zostały przedstawione na jednym ekranie.

EKRAN POCZĄTKOWY

Logowanie oraz wybór języka jest realizowane po uruchomieniu panelu (Ekran początkowy), z możliwością późniejszego wylogowania lub też zmiany języka. Na tę chwilę przewidziano obsługę aplikacji w dwóch językach: polskim i angielskim.

Call for Parts linkap

logowanie

call for parts logowanie

widok główny

Zamówienia  dodajemy przy pomocy przycisku „Dodaj zamówienie”. Osoba nadająca zamówienie wpisuje nazwę produktu, który chce otrzymać oraz jego ilość. Po dodaniu zamówienia widoczne są również informacje o numerze identyfikacyjnym produktu, lokalizacji oraz status obecnego zamówienia. Wprowadzona ilość w zamówieniu jest ograniczona do aktualnych stanów magazynowych. W przypadku wprowadzenia błędnej nazwy produktu, użytkownik zostanie o tym poinformowany.

Po złożeniu zamówienia pracownik magazynu zostanie o tym poinformowany poprzez wyświetlenie nowego wiersza w tabeli głównej ze statusem ”Oczekuje”  i zapalenie się kontrolki odnoszącej się do lokalizacji, w której znajduje się zamówiony produkt. Następnie osoba realizująca zamówienie może je przyjąć do realizacji, co będzie skutkowało zmianą statusu zamówienia na ”Przyjęte” u nadawcy oraz magazyniera.

Po skompletowaniu elementów oraz nadaniu można zmienić status zamówienia na ”Wysłane”. Później po stronie nadawcy zostaje potwierdzenie odbioru zamówienia, co prezentuje status ”Odebrane”. Potem zamówienie może zostać usunięte przez nadawcę.

Wszystkie opisane wyżej funkcjonalności są ukazane w Widoku głównym poniżej:

Call for Parts widok glowny linkap

dodaj produkt

Aplikacja pozwala na składanie zamówień na dany produktu z magazynu, bądź innego miejsca składowania. Jeśli pojawił się nowy produkt, którego nie ma w bazie należy go dodać przy pomocy przycisku „Dodaj Produkt”, będzie to wymagało wpisania informacji szczegółowych (Dodaj produkt).

Call for Parts linkap

widok zasobów

Możliwy jest podgląd zasobów magazynowych (Widok zasobów) przez pracownika magazynu oraz podgląd otrzymanych produktów przez nadawcę.

Call for Parts linkap

archiwizacja operacji

Wszystkie czynności wykonywane przez poszczególne strony są archiwizowane wraz z datą, godzina, użytkownikiem wykonującym operacje oraz pozostałymi szczegółami zamówienia (Archiwizacja operacji).

Call for Parts linkap

raport graficzny

W celu przechowywania większej ilości danych wprowadzono funkcjonalność generowania raportów w postaci graficznej(pdf – Raport graficzny) lub tekstowej(doc, txt). Aby raporty dostarczały odpowiednich informacji uwzględniono podział na użytkowników.

Call for Parts linkap

ZOPTYMALIZUJ PRACĘ MAGAZYNU

Zamów APLIKACJĘ 

Privacy Preferences
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.